Γιάννης Κούρος Αενάως Κινούμενος – Forever Running