Εξασκώντας το roll

dmΜελετήσαμε και επιλέξαμε video που περιγράφουν και δείχνουν με αρκετή λεπτομέρεια και ορθότητα, την τεχνική του roll. Τα video είναι των Team Ukemi, Dirk και Dim Monk respectively.  • Roll Tutorial, by Team Ukemi
   • La Roulade, by Dirk
   • Roulade, by Dim Monk
 
comments
 parkour.GR fan page