Εξασκώντας το roll

Μελετήσαμε και επιλέξαμε video που περιγράφουν και δείχνουν με αρκετή λεπτομέρεια και ορθότητα, την τεχνική του roll. Τα video είναι των Team Ukemi, Dirk και Dim Monk.

Roll Tutorial, by Team Ukemi

La Roulade, by Dirk