Εκπαιδευτικό Υλικό

../assets/images/posts/pkgen.png
Parkour Tips | Parkour Generations

The Parkour Tips video series provides insights, hints and tips on how to improve every element of your parkour...

parkour.GR

parkour.GR

0 min read
../assets/images/posts/pkgen.png
Behind the jump

A series of insights into training from Parkour Generations, the world's leading organisation for the teaching of parkour / freerunning...

parkour.GR

parkour.GR

0 min read
../assets/images/posts/zeno.jpg
Workout by traceur zeno

Low & upper body conditioning for parkour...

parkour.GR

parkour.GR

0 min read
../assets/images/posts/ukemi.jpg
Ukemi: The Art of Falling, Adapted to Parkour

Amos Rendao of APEX Movement Boulder gave a workshop on Ukemi at the 2011 National Parkour Summit in Seattle...

parkour.GR

parkour.GR

0 min read
../assets/images/posts/bruce_lee.jpg
Bruce Lee - Original Jeet Kune Do Manuscript

Μελετήσαμε και επιλέξαμε video που περιγράφουν και δείχνουν με αρκετή λεπτομέρεια και ορθότητα, την τεχνική του roll...

parkour.GR

parkour.GR

1 min read
../assets/images/posts/mariaparousiasi.jpg
Μαρία Πιτσιλαδή - Parkour, Μία Δυνητική Διαδρομή στην πόλη

Στις 9 Ιουλίου 2008, η Μαρία Πιτσιλαδή, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έδωσε μια διάλεξη με θέμα το Parkour...

parkour.GR

parkour.GR

2 min read
../assets/images/posts/land-roll.jpg
Εξασκώντας το roll

Μελετήσαμε και επιλέξαμε video που περιγράφουν και δείχνουν με αρκετή λεπτομέρεια και ορθότητα, την τεχνική του roll...

parkour.GR

parkour.GR

0 min read
../assets/images/posts/methode-naturelle.png
Φυσική Μέθοδος: Το βιβλίο του George Hébert

Μελετήσαμε και επιλέξαμε video που περιγράφουν και δείχνουν με αρκετή λεπτομέρεια και ορθότητα, την τεχνική του roll...

parkour.GR

parkour.GR

1 min read
../assets/images/posts/andreas_kalteis_3.jpg
Freerunning / Parkour - Training with Andi

Andi Kalteis is a highly experienced and well-known Traceur from Austria and in this film he covers some vital lessons...

parkour.GR

parkour.GR

0 min read